Karta opieki nad położnicą

  • szt.
  • Cena netto: 51,50 zł 63,35 zł

Karta opieki nad położnicą

 


Format: 1/3 A3
Papier: offsetowy
Druk: dwustronny
Oprawa: pakowane 2x100 szt 
 
Pełna oferta na bloczki samokopiujące znajduje się na stronie kategorii głównej.